2023 Energy Security Scoreboard Report

The energy crisis caused by Russian military aggression against Ukraine has led to a review of policies, particularly on the energy security dimension.WatchDog.md experts, together with partner...

Studiu: Indicele securității energetice

Criza energetică provocată de agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei a condus la revizuirea politicilor, în special pe dimensiunea securităţii energetice.Experții WatchDog.md, împreună cu...

Poziția Comunității WatchDog.MD privind crearea așa numitului ”Centru național de apărare informațională și combatere a propagandei – PATRIOT”

Pe parcursul anului 2022, au avut loc multiple consultări pe platformă parlamentară și în diverse formate inițiate de multiple organizații din țară și de peste hotare. Urmare a acestora, s-a...

Un an de război: cum a schimbat invazia Rusiei continentul European?

Pe 9 Mai Uniunea Europeană celebrează pacea, libertatea și unitatea - valori care au stat la baza creării blocului unitar. Anul acesta însă, Ziua Europei marchează un an de când pacea de pe...

WatchDog.MD Community presented the results of the third survey on the perception of disinformation and political preferences of the population

On April 19, an opinion poll conducted by the Center for Sociological Research and Marketing "CBS-Research" on behalf of the Community for Advocacy and Public Policy "WatchDog.MD" was made public....

Comunitatea WatchDog.MD a prezentat rezultatele celui de-al treilea sondaj de opinie privind percepția dezinformării și preferințele politice ale populației

Pe 19 aprilie a.c., a fost făcut public un sondaj de opinie, realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”, la comanda Comunității pentru advocacy și politici publice...

Case study. Is Romania joining Schengen?

When will Romania join the Schengen area? It is a question that, in December 2022, seemed to find a positive solution in the shortest possible time. Events have kept the entire European community in...

Studiu de caz: Spațiul Schengen – „NU” pentru România

Extinderea Spațiului Schengen nu va avea loc pentru România și Bulgaria. Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a declarat joi dimineață, înaintea Consiliului JAI, că va vota împotriva...

Finlanda și Suedia renunță la neutralitate: Ce poate învăța Moldova din politica externă a țărilor nordice?

La doar câteva zile după ce Turcia a ratificat în parlament cerea Finlandei de aderare la NATO, țara nordică va deveni la 4 aprilie 2023, cel de-al 31-lea stat membru al alianței militare. Intrarea...

The Istanbul Convention. Shelters and specialised support services for victims of violence against women: standards and good practices

Moldova's ratification of the Istanbul Convention marked an essential commitment to addressing the deep-rooted issues of violence against women and aligning itself with the fundamental values of...

WatchDog.md reprezintă o comunitate a societății civile de tip think-tank din Republica Moldova. Comunitatea reuneşte experți în diverse domenii de importanță majoră, persoane cu experiență și calificare pentru a elabora, analiza sau evalua politici publice sectoriale în Republica Moldova. Obiectivele organizației sunt sporirea rolului societății civile în procesul de elaborare și aprobare a politicilor publice și informarea corectă și comprehensivă a publicului larg și instituțiilor interesate privind situația de fapt în Republica Moldova pe domenii importante: economie, finanțe publice, democrație, procese electorale, drepturile omului etc. Scopul nostru este de a contribui la formarea unui mediu favorabil dezvoltării democratice a Republicii Moldova.

2023 Energy Security Scoreboard Report

The energy crisis caused by Russian military aggression against Ukraine has led to a review of policies, particularly on the energy security dimension.WatchDog.md experts, together with partner organisations in neighbouring countries and with the support of the Black...

read more

Studiu: Indicele securității energetice

Criza energetică provocată de agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei a condus la revizuirea politicilor, în special pe dimensiunea securităţii energetice.Experții WatchDog.md, împreună cu organizațiile partenere din țările vecine și cu sprijinul Black Sea Trust...

read more

Case study. Is Romania joining Schengen?

When will Romania join the Schengen area? It is a question that, in December 2022, seemed to find a positive solution in the shortest possible time. Events have kept the entire European community in suspense, and will bring essential changes first and foremost in the...

read more
Share This