Către: Parlamentul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
Partidul Democrat din Moldova
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Consiliul Municipal Chișinău și Primăria Municipiului Chișinău

PETIȚIE COLECTIVĂ

cu privire la finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău (în temeiul Legii cu privire la petiționare Nr. 190 din 19.07.1994)
Prin prezenta petiție, noi, subsemnații, solicităm includerea în prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 alocarea a 400.000.000,00 (patru sute milioane) lei din contul veniturilor Bugetului de Stat și a Fondului Rutier pentru finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău. Considerăm posibilă realizarea acestui obiectiv prin includerea respectivului capitol de cheltuieli în Programul ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”, care este preconizat să dispună de un volum total de circa 2 miliarde lei.
Ținem să menționăm că Municipiului Chișinău nu a fost inclus în Programul ”Drumuri Bune 1 pentru Moldova” și nu a beneficiat de nici o finanțare. Volumul total al fondurilor publice alocate pentru anul 2018 în cadrul acestui program este de aproape 1600 milioane lei: 500 milioane din Fondul Rutier și restul din contul Bugetului de Stat.
În acest context, amintim că cea mai mare partea a acestor fonduri provine din impozitele, taxele și accizele achitate în Municipiul Chișinău. Nu suntem împotriva modernizării infrastructurii regiunilor rurale (deși optăm pentru o eficiență și durabilitate mult mai bune în cazul investițiilor în drumurile locale), dar considerăm inechitabilă excluderea totală a Municipiului Chișinău din lista localităților finanțate. Orașul Chișinău și alte localități din Municipiu sunt în exact aceeași poziție ca și orice altă localitate din țară – sunt responsabile pentru administrarea drumurilor locale, așa cum prevede Legea Drumurilor (nr. 509 din 22.06.1995, art. 2 și 5). În cazul în care sute de administrații locale au fost și sunt eligibile pentru a beneficia de suport financiar din partea Bugetului de Stat prin programul ”Drumuri Bune”, nu înțelegem din ce cauză Municipiul Chișinău este trecut cu vederea.
Municipiul Chișinău concentrează peste 75% din activitatea economică a Republicii Moldova, iar infrastructura funcțională în municipiu este vitală pentru creșterea economică la nivelul întregii țări. Considerăm absolut firesc ca o parte din veniturile bugetare asigurate de către locuitorii și agenții economici din Chișinău să fie reinvestite și în locul de unde provin, nu doar în afara acestuia.
Necesitatea acestor alocări este dictată și de starea extrem de proastă în care au ajuns străzile, trotuarele și drumurile municipale. În mod evident, situația se datorează și lipsei unei politici eficiente la nivel local, dar lipsa unei finanțări adecvate necesităților a contribuit determinant . Capitala țării noastre a ajuns să aibă drumuri mai proaste decât multe orașe mici sau chiar sate.
Prin prezenta, ne adresăm autorităților municipale și locale din Municipiul Chișinău să susțină prezentul demers, să distribuie fondurile alocate în cadrul programului ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova” în următoarele proporții:
1. 220 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastructurii rutiere din orașul Chișinău;
2. 80 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastructurii rutiere și pietonale (drumuri și trotuare) din suburbiile mun. Chișinău;
3. 50 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastrcturii pietonale și pentru biciclete din orașul Chișinău;
4. 30 milioane lei pentru lucrări de modernizare a infrastructurii străzilor din orașul Chișinău (canalizare pluvială, parcări și iluminare publică) și;
5. 20 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor din amenajare a stațiilor de transport public și de sporire a siguranței rutiere.
Solicităm Consiliului Municipal Chișinău să asigure de urgență elaborarea și aprobarea actelor normative locale (regulamente și Strategia de Mobilitate) care să conțină un plan multianual de investiții capitale și curente în infrastrctura rutieră și pietonală din Municipiu.
Solicităm respectuos autorităților vizate să remită un răspuns scris la prezenta petiție pe adresa de corespondență: str. A. Șciusev 68, MD 2009, or. Chisinău. Originalul peitției semnate va fi depus la Guvernul Republicii Moldova. Pe lângă petiția în formă fizică (tipărită), susținătorii petiției se înregistrează on-line la adresa: numărul de persoane care se înscriu on-line poate fi vizualizat la aceeași adresă.

 

Share This