Experţii Comunităţii „WatchDog.MD” Sergiu Tofilat şi Tudor Şoitu au realizat un studiu despre fraudele masive care au avut loc la „Moldovagaz” în decursul ultimilor 20 de ani, sub protecția acționarilor și instituțiilor de stat. Administrarea defectuoasă a SA „Moldovagaz” a condus la creşterea neîntemeiată a cheltuielilor şi delapidarea patrimoniului întreprinderii. Toate acestea cu acceptul tacit al acţionarilor şi organelor de anchetă. O parte din aceste cheltuieli nejustificate sunt incluse în tarifele pentru gaz, iar altă parte a condus la majorarea datoriilor companiei. Toate încălcările depistate în urma controalelor Curţii de Conturi sau ANRE nu s-au soldat cu sancţionarea persoanelor din administraţia „Moldovagaz”. Dimpotrivă, persoanele care au efectuat controale s-au ales cu dosare penale, iar în cazul unui fost director ANRE a avut loc o tentativă de asasinare în 2012.

Studiul descrie mai multe scheme de fraudare a consumatorilor şi prezintă recomandări despre măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru reducerea tarifelor şi îmbunătăţirea situaţiei economice a întreprinderii.

Cum au fost majorate artificial costurile incluse în tarif

Consumatorii de gaze au plătit circa 1,5 miliarde lei în plus drept rezultat al reevaluării ilegale din 2009 şi majorării costurilor de amortizare. În anul 2009 „Moldovagaz” a majorat valoarea patrimoniului cu 4,2 miliarde lei prin reevaluarea mijloacelor fixe. Astfel costurile de amortizare incluse în tarif au crescut cu 150 milioane lei anual, începând cu septembrie 2009. ANRE nu avea temei legal să includă în tarif aceste costuri, deoarece la acel moment nu existau asemenea prevederi legale, iar „Moldovagaz” nu a efectuat careva investiţii. Mai mult ca atât, majoritatea activelor reevaluate erau complet uzate, iar adunarea generală a acţionarilor nu a acceptat rezultatele reevaluării. Autorii afirmă că în 2009 a avut loc o acţiune concertată a decidenţilor politici, a conducerii ANRE şi „Moldovagaz”, cu scopul de a frauda consumatorii prin modificarea legislaţiei şi includerea în tarif a costurilor nejustificate privind uzura activelor. Experţii recomandă modificarea Legii gazelor naturale şi a metodologiei de stabilire a tarifelor, prin excluderea prevederilor de acceptare a uzurii în tarif în baza reevaluării activelor.

În anul 2003 Guvernul a redus în jumătate durata de exploatare a gazoductelor, iar norma de amortizare a crescut de 2 ori. Autorii studiului admit că și în rezultatul acestor modificări au fost majorate nejustificat costurile amortizării incluse în tarif şi recomandă modificarea Clasificatorului mijloacelor fixe.

Consumatorii achită nejustificat peste 4 milioane dolari anual din cauza pierderilor de gaz prea mari în gazoductele de distribuţie. Autorii studiului menţionează că pierderile de gaz constituie 3,4% şi nu s-a modificat din anul 2011, deşi „Moldovagaz” a investit peste 500 milioane lei în gazoductele de distribuţie. Pentru comparaţie, pierderile de gaz la distribuţie în ţările UE este de 0,5 – 0,6%, iar în ţările balcanice este de 1,5 – 2%

.

Experţii afirmă că este necesar de verificat investiţiile de 1,7 miliarde lei pe care le-a efectuat „Moldovagaz”. Potrivit lor, în 2011 ANRE a depistat fraude de 243,5 milioane lei la construcţia gazoductelor Razdelnaya-Izmail, Tocuz-Căinari-Mereni, la achiziţia de contoare, de ţevi şi accesorii, mijloace de transport, etc. Achiziţiile erau efectuate prin firme offshore sau prin companii ale rudelor apropiate conducerii „Moldovagaz”. Deşi ANRE a exclus cheltuielile nejustificate din tarif şi a transmis materialele la Procuratură, fraudele aşa şi nu au fost investigate. Mai mult ca atât, în aprilie 2012 a avut loc o tentativă de asasinare a lui Nicolae Răileanu, care la acel moment era director ANRE.

Studiul descrie o serie de cheltuieli nejustificate care nu se regăsesc în tarif, dar contribuie la creşterea datoriei pentru gaz. În 2015 „Moldovagaz” a cheltuit circa 90,5 milioane lei pentru asigurarea mijloacelor fixe. Experţii consideră că preţul de asigurare este nejustificat de mare – circa 3,4% din valoarea patrimoniului, iar „Moldovagaz” nu a analizat ce accidente au avut loc şi care ar fi valoarea pagubelor. Pentru comparaţie, asigurarea CASCO la automobile costă în jur de 4,5%. De asemenea autorii studiului admit că banii ar putea fi furaţi şi poliţa de asigurare poate fi una fictivă, deoarece companiile de asigurare nu ar efectua reasigurarea riscurilor la companiile străine.

„Moldovagaz” ar putea procura valută la un curs mai mare decât cursul mediu oferit de bănci. Experţii afirmă că procurările de valută la fel trebuie verificate, făcând referinţă la declaraţiile procurorilor care au efectuat percheziţii la „Moldovagaz” în anii 2015 şi 2016.

Nu este clar din ce surse „Moldovagaz” şi-a construit un oficiu nou, situat pe str. Puşkin 64. Potrivit metodologiei tarifare, investiţiile în clădiri şi construcţii pot fi incluse în tarif, de aceea autorii studiului consideră că este necesar de verificat dacă sunt justificate investiţiile în oficiul nou.

În studiu se menţionează că „Moldovagaz” cheltuie bani nejustificat pentru servicii dubioase de asistenţă juridică. În perioada 2014-2015 întreprinderea a contractat servicii de asistenţă juridică de la SRL „Tarsen Grup” şi cabinetul avocatului V. Mînzat – „Legal Solutions”. Contractele prevedeau o plată lunară pentru SRL „Tarsen Grup” de 20.000 lei în 2014 şi 22.000 lei în 2015, iar pentru „Legal Solutions” – 20.000 lei lunar în 2015. Totodată întreprinderea nu a menţionat despre alte servicii de asistenţă juridică, contractate de filialele sale. Experţii au descoperit că SRL „Floreşti-Gaz” a contractat anterior servicii juridice de la SRL „MGS Legal Consulting”, printre asociaţii căreia figurează ex-ministrul justiţiei Vitalie Pîrlog şi ex-viceministrul justiţiei Nicolae Eşanu. Autorii studiului recomandă verificarea tuturor contractelor de asistenţă juridică încheiate de „Moldovagaz” şi filialele sale.

În studiu se constată că în anii 2017 şi 2018 firma „DD Consulting” SRL, afiliată lui Dorin Drăguţanu, a efectuat auditul la SRL „Moldovatransgaz”, responsabilă de transportul gazelor. Autorii studiului afirmă că este cel puţin dubioasă decizia de a încredinţa auditarea financiară unei persoane cu probleme grave de integritate, având în vedere faptul că Drăguţanu a deţinut funcţia de guvernator al Băncii Naţionale în perioada în care a avut loc frauda bancară. Prin acţiunile şi inacţiunile sale, fostul guvernator BNM este direct responsabil de producerea celei mai mari fraude bancare din istoria R. Moldova.

Din cauza unor prevederi abuzive în contractul privind tranzitul gazelor, „Moldovagaz” ratează anual circa 22% din veniturile de tranzit. Experţii afirmă că veniturile din tranzitul de gaze sunt repartizate abuziv 50/50 între R. Moldova şi regiunea transnistreană, deşi 72% din lungimea gazoductului transbalcanic se află pe teritoriul RM şi doar 28% – în stânga Nistrului. Potrivit autorilor studiului, costurile privind funcţionarea staţiei de compresoare Tiraspol-2 au fost majorate nejustificat pentru a spori cheltuielile malului stâng şi a justifica repartizarea veniturilor în cote egale de 50%. Din această cauză „Moldovagaz” ratează anual circa 200 milioane lei din veniturile pentru tranzitarea gazelor. Experţii recomandă autorităţilor în comun cu „Moldovagaz” să negocieze cu „Gazprom” condiţii obiective de repartizare a veniturilor din tranzitul gazului, ceea ce ar permite reducerea tarifului pentru consumatori cu 4-5%.

În concluzie, Sergiu Tofilat şi Tudor Şoitu afirmă că situaţia dezastruoasă în care se află astăzi societatea „Moldovagaz” se datorează în mare parte administrării frauduloase cu acordul tacit al acţionarilor, în mod special a acţionarului majoritar – concernul „Gazprom”. Experţii recomandă efectuarea unui audit la „Moldovagaz” şi toate subdiviziunile sale, de la momentul înfiinţării, pentru a stabili costurile justificate, a determina valoarea fraudelor şi valorea reală a devierilor tarifare, care urmează a fi excluse din tarif. Potrivit autorilor, echipa de audit trebuie să analizeze rulajele bancare, contractele de achiziţie a bunurilor şi serviciilor, precum şi datele despre furnizori, pentru a identifica unde au fost transferate veniturile ilicite. De asemenea experţii afirmă că trebuie verificată datoria pentru gaz, achitările efectuate şi modul de repartizare a datoriei între malul drept şi regiunea transnistreană.

Studiul integral poate fi văzut accesând butonul de mai jos:

Share This